Gradbeno dovoljenje in arheološke raziskave

Vsak dan veliko ljudi na spletu išče besede gradnja hiše postopek. Kdor si namreč želi zgraditi hišo, potrebuje gradbeno dovoljenje. To ve vsak, zato večino ljudi zanima sam postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, predvsem pa to, katera potrdila, soglasja in druge papirje potrebujejo za to, da bodo dobili gradbeno dovoljenje za začetek gradnje. Prav zato je iskalni termin gradnja hiše postopek na spletu tako zelo pogost.

Eno od pomembnih soglasij, brez katerega se ne da pridobiti gradbenega dovoljenja za posege na zaščiteni kulturni dediščini, je tudi kulturnovarstveno soglasje. Če gre za arheološko dediščino, pa je za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja treba predhodno opraviti še posebne arheološke raziskave. Takšne raziskave je nujno izvesti, če želite graditi hišo na registriranem arheološkem območju, ki predstavlja kulturno dediščino, saj se nikoli ne ve, kakšno arheološko bogastvo se morda skriva pod zemljo na vaši parceli.

Gradnja hiše na arheološkem območju

V Sloveniji je kar nekaj registriranih arheoloških območij, za katera veljajo posebni pogoji za gradnjo. Glavni pogoj je, da je treba pred začetkom gradnje opraviti še predhodne arheološke raziskave s sondiranjem in pregledom zemljišča. Če imate zazidljivo parcelo na arheološkem območju, zato iskanje ključnih besed gradnja hiše postopek ni prava rešitev za vas. Ključnim besedam gradnja hiše postopek dodajte še besedi arheološko območje ali arheološke raziskave. Še bolje pa je, da obiščete arheološke-raziskave.si in tam izveste vse potrebne informacije, ki vas zanimajo v zvezi z gradnjo na arheološkem območju in vsemi potrebnimi dovoljenji, ki so potrebna za to.

Čim prej naročite arheološke raziskave

Ko so enkrat arheološke raziskave opravljene, lahko nadaljujete s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja in s samo gradnjo. Ker prav vsak želi, da bi bila njegova hiša čim prej zgrajena, je smiselno arheološke raziskave naročiti čim prej. Najprej morate ugotoviti, ali vaše zemljišče leži na arheološkem območju, nato pa zaprositi za kulturnovarstvene pogoje za tisto območje oziroma parcelo. Med navedenimi pogoji so tudi obvezne arheološke raziskave, ki jih je treba nujno opravit, če želimo kasneje začeti z gradnjo. Zato se vam v primeru, da želite graditi na arheološkem območju, splača čim prej zaprositi za kulturnovarstvene pogoje ter opraviti arheološke raziskave, da lahko nato pridobite še gradbeno dovoljenje in začnete z gradnjo.

Če želite izvedeti več informacij o tem kateri namakalni sistemi obstajajo, potem sledite povezavi za več informacij.